NLP Terapi

NLP üç temel kavrama dayanır:

Neuro:Bütün davranışlar nörolojik bir sürecin sonucudur.
Linguistik:Sinirsel süreçler dil ve iletişim sistemleri yoluyla modeller ve stratejiler halinde temsil edilir, düzenlenir ve sıralanır.
Programlama:Bir sistemin unsurları belirli sonuçlara ulaşmak için düzenlenir veya programlanır.
NLP 1973 yıllarında henüz bir öğrenci olan Dr. Richard Bandler ile linguistik (Dilbilim) profesörü olan John Grinder’in Milton Erickson, Virginia Satir, Fritz Perls, Gregory Bateson gibi zamanın en büyük terapist ve dilbilimcilerinin zihin süreçlerinin modellenmesi yoluyla ortaya çıkmıştır. “Neuro-Linguistic Programming” ibaresi zihin ile insan vücudundaki sinir ağı (neurology) dil modelleri (linguistik) ve insan algısının organizasyonu ve düşüncenin sistematik modeller (programlama) ile insan davranışları ve öznel gerçekliğin yaratımı ilişkisini keşfetmeye yönelik model ve ilkeler bütününü göstermektedir.

Beyin Dili Programlama yöntemi (İngilizce NLP, Neuro Linguistic Programming ), yaşamımızda üzerinde düşünmeden, otomatik olarak gerçekleştirmiş olduğumuz algılama, düşünme ve davranış süreçlerini, bilinçli hale getirme ve geliştirmede etkin olarak kullanılan bir yöntemdir.

NLP’nin altyapısını, insanların çevrelerini nasıl algılayıp ne şekilde tepki gösterdikleri, nasıl iletişim kurdukları ve davranış kalıpları üzerinde yapılan araştırmalar oluşturur.

NLP’de bu tür araştırmalar özellikle kendi alanlarında çok başarılı olan insanların stratejileri üzerinde yoğunlaştırılmıştır. Buna NLP de “Modelleme” (Modelling) denir ve günümüzde hızlı öğrenmenin önemli bir parçasıdır.

NLP araştırmaları sonucunda geliştirilen bilgi, teknik ve yöntemler, insanlar arasındaki iletişimi pekiştirmede kullanıldığı gibi, hedef ve çözüm bulma süreçlerinde de yıllardır başarılı bir şekilde kullanılmaktadır.

Nöro, insanların görme, işitme, hissetme, koklama ve tatma duyuları ve bu duyuların yönetildiği beyin ve sinir sistemini,

Linguistik, yaşam deneyimlerinin dil ile kodlanmasını, dilin deneyim edinme ve değişim süreçlerindeki etkisini,

Programlama, istemli ya da istemdışı gerçekleşen, öğrenilmiş davranış kalıplarını ve tutumlarını vurgular.

NLP davranış değişiminde başarı ile kullanılan bir terapi yöntemidir.