Kıskançlık bireyin değer verdiği kişiye karşı hissettiği başkalarıyla paylaşamama durumudur.Çoğu kez aşırı sevgi ile özdeştirilmiş olarak düşünülse de aslına inildiğinde; yoğunluğu bireye göre değişen bir kaybetme korkusudur.Kaybetme korkusunu  yoğun olarak yasayan kişinin kıskançlığı artar.Kıskançlık her insanda varolabilecek,dozunda yaşandığı zaman normal olan bir durumdur.Ancak hissiyatı negatiftir.Dolayısıyla birçok insan kıskançlığını gizleme ihtiyacı hisseder.Fakat ifade edemediğimiz duygu birikimi başka nedenlerle ortaya çıkıp,incir çekirdeğini doldurmayacak olaylarla ilişkilerde sorun yaratmaya devam eder.İkili ilişkilerde yaşanan kıskançlık kişilerarası sorunlardan da kaynaklanabileceği gibi kişinin kendine olan güvensizliğinin ve kaygılarının da sonucu olarak ortaya çıkmış olabilir.Kıskançlığın problem olduğu birçok çiftte ‘’Ben sana değil,çevreye güvenmiyorum’’şeklinde bir yaklaşım  mevcuttur.Burdaki olay çoğu kez bilinçaltında yatan kendine güvenmeme durumudur.Kendine güvenmeyen,kendini beğenmeyip kusurlu gören,yetersiz olduğunu düşünen bireyler genel olarak yoğun bir kaybetme korkusu yaşarlar ve karsıdaki kişiye yansıtırlar.Dozunda yaşanan kıskançlık ilişkiyi ayakta tutabilir ancak paranoya noktasına gelmiş kıskançlıklar ilişkilerin önündeki en büyük engeldir.Kıskanan kişide sevgiden,ilgiden yoksun kalma duygusu,özgüven  eksikliği mevcut ise çift bu durumdan oldukça zarar görecektir .Haksız ve gereksiz yere kıskanılan kişi kendini boğulmuş hissedecektir ve bir süre sonra bu dayanılmaz bir hal alacaktır.Bu gibi durumlarda kişilerin farkına varmaları,kabul etmeleri ve profesyonel bir yardıma başvurmaları ilişkilerinin sağlığı açısından çok önemlidir.Bir sonraki yazımda ‘’KISKANÇLIK ve ÇÖZÜM YOLLARI’’ile ilgili yazımı paylasıcagım.Takipte kalmanız dilegiyle💕💕