Neden içimizde bizi rahatsız eden bir boşluk hissi yaşıyoruz?Kişiyi bağlanmaya iten en önemli sebep ruhen tatminsizliktir.Hayata ilk bağlılık anneyle başlar.Eğer anneyle yeterli fizyolojik ya da psikolojik bağlılık sağlanmazsa;yaşanılamayan bu duygu boşluk halini alır ve bağımlılıkla doldurulmaya çalışılır.Sürekli kişi içinde doldurulamayan kocaman bir boşluk duygusu hisseder ve sürekli doldurmak için yol arar.
Günümüzde içinde “güven” barındırmayan ilişkiler kuran çok sayıda insan var.Temeli güvensiz bağlanma.Bu ilişki iki kişi arasında kurulan bağa,korkunun bulaştığı bir ilişki şeklidir.
Sağlıklı,güvenli bağlanmadaki ana fikir ise; iki kişinin birlikte olduğunda birbirlerinin fiziksel ve duygusal dengelerini düzenlemeleridir.Birbirlerini iyi hissettirmeleridir.Sorunları çözüm gücüne sahip olmalarıdır ve korkunun bulaşmadığı bir ilişki kurmayı başarabilmeleridir.
Bağlanma şekilleri; bireylerin yaşamları boyunca, benlik algılarında,eş seçimlerinde, aile
ilişkilerinde ve ebeveyn olma biçimlerinde rol oynayan en etkili durumdur. Dolayısıyla
AİLELERİN,KİŞİLERİN bilinçlendirilmesi onlara bu konuda eğitim ve danışmanlık hizmetleri
verilmesi güvenli bağlanan bireylerin dolayısıyla da sağlıklı ilişkilerin oluşmasında büyük önem taşımaktadır.
Bağlanma konusu ile ilgili birçok şey konuştuk,bir sonraki yazımda ise yine herkesin yakından ilgileneceğini düşündüğüm ⇘DEĞERSİZLİK⇙ konusu hakkında bilgi paylaşacağım.