Hayatının her alanında mükemmeliyeti arar.
• Kendini sürekli eleştirir, olumlu taraflarını asla görmez.Olumsuz tarafı büyütür. Bazı küçük başarısızlıklarını tüm hayatına yayar ve geneller.
• Kedine karşı hiç hoşgörüsü yoktur.
• Sürekli olumsuzluğa odaklanır.İç dünyasında hissettiği olumsuzluğu dışa yansıtma eğilimindedir.
• Hayal kırıklığı ve başarısız olma korkusunu yoğun yaşar.
• İlişkilerinde tutarsızdır.
• Kaygısı yüksek olduğu için hedef koymaktan korkar.
• Sahip olduklarına değil, olmadıklarına odaklanır.
• Pişmanlık ve çaresizlik duyguları fazladır.
• Kendini sürekli başkalarıyla kıyaslar, diğerlerini kendinden daha üstün görür.
• Sahip olduğu yetenekleri küçümser, her şeyi bilmesi gerektiğine inanır.
• Karşı cinsle ilişkilerinde; istenmeme, beğenilmeme, reddedilme kaygıları yüksektir.
• Eksik bir ruh hali içerisindedir