Araştırmalar yetişkinlik dönemimizde, çocukluğumuzdakine paralel üç ana “BAĞLANMA” stili olduğunu ortaya koyar,bunlar; GÜVENLİKAYGILI ve KAÇINGAN olarak ifade edilir ve basitçe;

  • Güvenli insanlar yakınlık konusunda rahattır, çoğunlukla sevecen ve sevgi doludur.
  • Kaygılı insanlar yakınlık ihtiyacındadır, kafaları çoğunlukla ilişkileriyle meşguldür ve partnerinin sevgisine karşılık verip veremeyeceği konusunda endişe duyma eğilimindedir.
  • Kaçıngan insanlar yakınlığı özgürlüğün kaybedilmesiyle eş tutar ve sürekli asgari düzeyde tutma çabasındadır
  • GÜVENLİ BAĞLANMA; İlişki biçimine sahip olan kişi bağlandıkları kişilerin tehdit anında etkili ve güvenilir olacağı inancına göre davranış sergiler.Son yıllarda yapılan araştırmalara göre toplumun yaklaşık %55’inde bu tür bağlanma biçimi görülmüştür.Güvenli bağlanma stiline sahip kişiler ilişkilerinde ruhsal ve duygusal olarak daha yüksek bir duygu doyumuna ulaşabilirler.Bu tarz bağlanma stiline sahip bireyler diğer bağlanma stiline sahip bireylerle olan ilişkilerinde tampon görevi görüp ilişkinin dinamiğini belirleyebilmektedir.
  • KAYGILI BAĞLANMA; Biriyle ilişkiye başlamak büyük risk çünkü mutluluğunuz ona bağlı! Bu söz kaygılı bağlanma stiline sahip bireyler için doğru bir ifade içeriyor.Tarzınızı bilmeden bu tarza sahip bağlanma sonunda acı getirebilir.Kaygılı bağlanma stiline sahip insanlar ilişkide oldukları partnerlerinin duygusal ifade değişimlerine bağlı tetikte yaşamaktadırlar. Ve birçok insandan daha tetikte oldukları için duygusal değişimdeki ipuçlarını doğru okuyabilirler. Fakat tavırları ve gözlemleri çoğu zaman aceleci olduğu için duygu durum değişikliklerinde yanılabilir erken bir yargıya varabilirler.Kaygılı bağlanma stilinde bireyler partnerlerinin beden dilindeki olumsuz mesajları çabuk hissederler. Bu farkındalığın ardından tek amaçları tekrar partnerleriyle aynı yakınlığı kurmak olmaktadır. Bu yakınlık sağlanana kadar sürekli tedirgin ve gündelik yaşamdan uzaklaşma eğilimiyle hareket edebilirler. Partnerleri doğru mesajı verdiğinde ise normal ve sakin benliklerine dönerler.
  • KAÇINGAN BAĞLANMA; Bu kişiler yalnız yolculardır.Kendi kendilerine yettikleri ve bağımlı olmayı küçümser bir tavır içinde oldukları gözlemlenebilmektedir.Partnerleriyle aralarına mesafe koymaya ve kendi alanlarını yaratmaya çalışırlar.Bu bireyler duygularını ifade etmek yerine bastırma eğilimindedirler.Birine ihtiyaç duymayı küçümseyen insanlar ilişkilerin devamlılığını hapis hayatı olarak nitelendirebilmektedir.Yine de yapılan araştırmalara göre ne kadar kendilerini özgür ifade etseler de ayrılık teorisinde savunmasız kaldıkları gözlemlenebilmektedir.Neticede bağlanma evrensel bir ihtiyaçtır.İlişki içerisinde bile derin yalnızlık çekebilen bu insanlar duygu durumlarını pek dışarı vurmazlar. Dolayısıyla böyle biriyle birlikteyseniz sevilmediğiniz hissine kapılabilirsiniz.Ama bu durumun sevgiden çok savunma mekanizmasından kaynaklandığını göz ardı etmemek gerekmektedir.
  • Bir sonraki yazımda ”İLİŞKİLERİMİZDE NEDEN BAĞLANIYORUZ” adlı yazımı paylaşıcam,takipte kalın:)