Bağlanma teorisinin kuramcısı John Bowlby, bir bebeğin birincil bakım veren kişiye/annesine arzu ettiği yakınlığı kurması ve devam ettirmesi için gösterdiği her tür davranışı BAĞLANMA DAVRANIŞI olarak açıklar ve bağlanma davranışlarının gelişimsel açıdan bebeğin kendini tehlikelerden korumayı hedeflediğini öne sürer. Anne;bebeğinin bu sinyallerine duyarlı olup yanıtladığı zaman, bebek annesini güvenilir bir liman olarak algılar, böylelikle başkalarına da güvenebilmeyi öğrenir ve çevreyi keşfetmeye yönelebilir. Ancak, bu süreçte bir sıkıntı oldugunda,yani anne;bebeğinin sinyallerini tutarlı bir biçimde yanıtlayamadığı zaman , bebek annesiyle güvenli bir bağ geliştiremez.BU DURUM ONUN BİR ÖMÜR SÜRECEK BAGLANMA TARZINI ORTAYA ÇIKARIR. Destek alamayan bebek kendisini güvende hissetmez. Bu sebeple, güvenli bağlanma geliştiremeyen bebekler dünyayı tehlikeli, beklenmeyen tehditlerle dolu bir yer olarak algılarlar.

BAĞLANMA TİPLERİ…

Mary Ainsworth ve arkadaşları tarafından ilk olarak kullanılan “Yabancı Durum” ya da “Yabancı Ortam” olarak adlandırdıkları deneysel bir yöntem ile bağlanma tipleri belirlenmiştir. Bu yöntemde, bebek annesiyle rahat bir laboratuvar odasına alınmış, ardından kısa aralıklarla annesinden ayrı bırakılmış ve bir yabancıyla yalnız bırakılmış, sonra tekrar annesiyle bir araya getirilmiştir. Deney sırasında, bebeklerin gösterdikleri bağlanma davranışları 3 farklı bağlanma tipinde sınıflandırılmıştır.Bunlar;

1)GÜVENLİ BAĞLANAN BEBEKLER

2)KAYGILI/KAÇINMACI BEBEKLER

3)KAYGILI/KARARSIZ BEBEKLER


-GÜVENLİ BAĞLANAN BEBEKLER;anneleri ile birlikte oldukları sırada onlarla sıcak ilişkiler kurmuşlar, çevreyi keşfetmekte hevesli davranmışlar, odaya bir yabancı girdiğinde hafif ama kalıcı olmayan bir endişe yaşamışlar, anne odadan ayrıldığında görülebilir şekilde üzülmüş, anne geri döndüğünde ise onu sıcak bir şekilde karşılamış, rahatlamış ve anneye yakın olmak istemişler.

-KAYGILI/KAÇINMACI BEBEKLER;annelerine ve onların nerede olduklarına ilgi göstermemişler, anneleri odadan ayrıldığında veya odaya geri döndüğünde çok az tepki göstermiş  ya da hiç tepki göstermemişler.

-KAYGILI/KARASIZ BEBEKLER; annelerinin nerede olduklarına, onların ulaşılabilir olup olmadıklarına, onlarla sık sık sözel ve fiziksel temas kurmaya yoğun bir şekilde tetikte olmuşlar. Anne odadan ayrıldığında yoğun endişe yaşamış ve geri döndüğündeyse sakinleşmekte zorlanmış, annelerine hem yakın olmak istemiş hem de yoğun öfke ve direnç göstermişler.
Bir sonraki yazımda;bu yazımda da değindigim

aslında bebekliğimizde olusan ve bir ömür boyu ilişkilerimizi etkileyecek bağlanma sekillerimizden bahsettigim,KADIN-ERKEK İLİŞKİLERİNDE BAĞLANMA ŞEKLİNİZ HANGİSİ? adlı yazımı paylasacagım…